Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska wygląda dziś nieco inaczej niż kiedyś. Generalnie to jeden z największych polskich, ale też w dużej części należnych do Białorusi masywów leśnych Europy, który w przeszłości zespalał ze sobą kilka okolicznych terenów puszczowych. Jeżeli chodzi o dokładną charakterystykę współczesnych fragmentów omawianego obszaru, to należy wspomnieć, iż pod względem powierzchni, zdecydowanie najbardziej imponująca okazuje się część centralna. Ta znajdująca się po środku usytuowana auta szkolenia w Łodzi jest w granicach dawnych - ścisłych historycznych. Po stronie północnej jest Puszcza Ladzka, z północnego wschodu otacza ja zaś Puszcza Świsłocka, z kolei na terenie południowo wschodnim rozciąga się Puszcza Szerewska. Wszystkie one wchodzą w skład kraju naszych sąsiadów.

Musimy wiedzieć, iż te puszcze, które składają się dzisiaj na Puszczę Białowieską to zaledwie kilka z odcinków zadośćuczynienie za śmierć matki leśnych, jakie ogólnie komponowały się w dziejach tego masywu na jego całość. W wieku szesnastym elementów przyrodniczych opisywanej Puszczy było o wiele więcej. Dodatkowo przylegające do niej tereny stanowiły puszcza Błudowska, Czrniłowska, Łyskowska, Jałowska. Wszystkie one wspólnie wchodziły natomiast w skład całego obszaru leśnego wychodzącego aż w kierunku Pojezierza Suwalskiego – od strony północnej. Niestety, trzy stulecia wystarczyły do tego, aby tak wartościowy z  historycznego oraz ciekawy z geograficznego punktu widzenia teren leśny stracił swoje pierwotne powierzchnie, ulegając istotnemu zmniejszeniu. Praktycznie Puszcza Białowieska uległa redukcji terenu o niemal czterdzieści pięć procent. Dziś występujący obszar znajduje się natomiast na granicy Polski oraz Białorusi, z kolei jego łączna przestrzeń to jakieś 1500 kilometrów kwadratowych. Za centrum omawianego masywu uznawana jest miejscowość Białowieża.

Źródło: