Zwierzęta Puszczy Białowieskiej

Zgodnie z ostatnimi szczegółowymi badaniami realizowanymi przez przyrodników, w Puszczy Białowieskiej znajduje się aż sześćdziesiąt gatunków różnorodnych ssaków. Ogólnie, pod względem fauny, ten masyw uchodzi za jeden z najbardziej popularnych, bowiem najobfitszych. Musimy wiedzieć jednakże, że wyżej wymieniona liczba okazów zwierzęcych stanowi ponad siedemdziesiąt procent wszystkich gatunków występujących w zakresie fauny obszarów Polski niżowej. http://zaciszeurody.eu/zabiegi/przedluzanie-rzes-pabianice/

Ogólnie rzecz biorąc, Puszcza Białowieska wyróżnia się tym, iż posiada aż trzydzieści trzy gatunki zwierząt będących pod ochroną prawną. Z tych odmian, aż dwanaście to są okazy znajdujące się w narodowej czerwonej księdze zwierząt. Jeżeli chodzi o typ zwierzyny znajdującej się w owym masywie, cechą charakterystyczną jest zwłaszcza nagromadzenie rozlicznych gatunków, które są tradycyjne dla wielorakich stref klimatycznych. Ponadto dominują rodzaje z różnorodnych rejonów geograficznych.

Za najczęściej występujące uznaje się ssaki ze strefy umiarkowanej, a także te występujące jednocześnie w strefie umiarkowanej oraz borealnej. Nie ma natomiast zbyt wiele gatunków holarktycznych, czy też synantropijnych. Oczywiście, podczas omawiania tematyki fauny Puszczy Białowieskiej, nie można zapomnieć o wspomnieniu o „wizytówce” masywu, a więc żubrze Bison bonasus, który jest głównym reprezentantem tamtejszej fauny. Poza nim, kompleks reprezentują sarny, łosie, rysie, gronostaje, jelenie, borsuki. Warto wyszczególnić tez wilka szarego, czy dziki, których w Puszczy nie brakuje od lat.

Źródło: