Puszcza Białowieska ornitologicznie

Fauna i flora to nie jedyna bardzo szeroka tematyka do charakterystyki w kontekście omawiania krajobrazu i walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. Wśród niesamowicie ciekawych zagadnień dotyczących tamtejszych form żywych wyszczególnić należy między innymi aspekt ornitologii. Omawiany kompleks leśny to masyw niesamowicie obfitujący w wielorakie okazy ptactwa.

Generalnie, uznaje się iż opisywana tu Puszcza Białowieska stanowi nic innego jak ostoję ptaków w naszym kraju, a nawet na skalę ogólnoeuropejską. Obszar ten posiada rozliczne walory ornitologiczne, które docenione zostały przez badaczy do tego stopnia, iż uznano Puszczę Białowieską za teren specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000. Co z tego wynika w praktyce? Jest to równoznaczne z wzięciem pod ochronę prawną minimalnie czterdzieści pięć gatunków ptaków. basenowe pompy ciepła Dodatkowo, warto wiedzieć, iż aż dwanaście gatunków z tych występujących w Puszczy znajduje się w Polskiej czerwonej księdze zwierząt.

Puszcza Białowieska wyróżnia się na tle całego kontynentu zwłaszcza tym, iż jest bogata w gatunki ptaków leśnych w szczególności. Na jej obszarze znajduje się aż dziewięć odmian samych dzięciołów. Jest tam także rozliczność siedlisk jerzyków, których gniazda nie są w żaden sposób naruszane przez ludzką działalność, a w pełni naturalne. Podobnego skupiska tak mocno wykształconego i różnorodnego gatunkowo ptactwa nie ma w całej Europie. Do innych popularnych odmian, jakie zadomowiły się w Puszczy Białowiejskiej, zaliczyć należy między innymi lelki, muchołówki białoszyje, orzełki włochate, dzięcioły białogrzbiety, bociany czarne, trzmielojady, włochatki, jarząbki, dzięcioły średnie.

Źródło:

Zobacz stronę autora: płyty betonowe drogowe