Zwierzęta Puszczy Białowieskiej kiedyś i dziś

Od lat za wizytówkę fauny Puszczy Białowieskiej uznaje się przede wszystkim żubra Bison bonasus, ale poza nim jest także szereg innych reprezentantów owego kompleksu leśnego należącego częściowo do Polski, a w dużych fragmentach usytuowanego również na obszarze Białorusi. Poniżej krótka charakterystyka zwierzyny tego jednego z najpopularniejszych masywów – niegdyś występujących i obecnie żyjących.


Warto wspomnieć, iż podstawowe zwierzęta Puszczy to ssaki, których jest tam http://www.kolekcjonerskie-hologramy.pl ponad sześćdziesiąt rozmaitych okazów. Dominują kopytne, w tym nie tylko cechujące tenże zakątek przyrodniczy żubry, ale również jelenie czy sarny oraz dziki. W Puszczy zadomowiły się na dobre, już od dawien dawna, także nietoperze. Jest ich tam aż trzynaście gatunków. Najbardziej znane z odmian to borowce wielkie – Nyctalus noctula. Nie możemy pominąć podczas omawiania tematyki fauny Puszczy także nocka rudego- Myotis daubentonii www.prefabetkurzetnik.pl/elementy-stropow.html oraz mopka zachodniego- Barbastella barbastellus. Jest to odmiana, która uznawana jest przez przyrodników za zagrożoną wyginięciem. Dodatkowo, zwierzęta często goszczące w lasach Puszczy to również rysie, borsuki, łasice czy wilki szare.


Lata temu jednakże Puszcza prezentowała się pod względem zadomowienia się w niej zwierzyny nieco inaczej niż na chwilę obecną. W dziewiętnastym stuleciu notowano na jej obszarze występowanie drapieżników takich jak między innymi niedźwiedź brunatny – Ursus arctos. Był także dziś już nie żyjący w Puszczy – żbik europejski Felis silvestris. Wraz z początkiem dwudziestego stulecia niestety wyginęła często będąca niegdyś w kompleksie Puszczy norka europejska – Mustela lutreola. Na terenie naszego kraju gatunki występujące jeszcze do niedawna w Puszczy Białowieskiej były ogólnie ostatnimi okazami tej zwierzyny w całej Polsce.

Źródło: