Puszcza Białowieska współcześnie

Oficjalnie Puszcza Białowieska zaczęła być uznawana za teren w pełni objęty ochroną prawną w końcówce minionego stulecia. Dokładniej rzecz biorąc, miało to miejsce w roku 1986. Wtedy to formalnie stwierdzono, iż kompleks ten stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu.

Zabezpieczone ówcześnie wprowadzonymi przepisami zostały zatem grunty liczące dokładnie osiemset sześćdziesiąt kilometrów kwadratowych. Generalnie aż pięćdziesiąt procent całej przestrzeni Trener personalny została objęta ochroną, a ta zaś przyjęła rozmaite postaci. Znaczący w historii współczesnego kształtowania wyglądu Puszczy Białowieskiej stał się rok 2001, ponieważ to właśnie wtedy wyszczególniono dwadzieścia rezerwatów przyrody, jakie miały stanowić miejsce zadomowienia się licznych gatunków zwierzęcych. Ponadto do narodowego wykazu programu zabezpieczenia genowego wpisanych został wtedy ponad czterysta rozlicznych gatunków drzew występujących nauka jazdy gdynia w Puszczy. Niemal tysiąc drzewostanów stało się zaś oficjalnymi pomnikami przyrody.

W roku 1994 natomiast opracowany został w pełni Projekt utworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej. W związku z tym, cały teren Puszczy został uwzględniony jako obszar rezerwatowy będący pod ochroną. Mowa tu o pełnej powierzchni polskiej części kompleksu. Musimy wspomnieć również, iż mniej więcej w tym samym okresie zdecydowano się na stworzenie Leśnego kompleksu promocyjnego, do jakiego zaliczono około 530 kilometrów kwadratowych przestrzeni Puszczy. To natomiast prowadziło do zabezpieczenia walorów poza obszarami Białowieskiego Parku Narodowego.

W 1977 Białowieski Park Narodowy został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1979 roku z kolei Puszcza trafiła na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości.

Źródło: