Projekty ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska stanowi na tyle wartościowe miejsce geograficzne, iż jest ono uznawane za jedno z najbardziej chronionych w całym kraju. W kampanie na ten cel zostało zaangażowanych szereg rozmaitych stowarzyszeń oraz organizacji o charakterze pozarządowym. Wśród nich wyszczególnić należy między innymi Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody, a także Pracownię na rzecz Wszystkich Istot czy też Fundację Greenpeace www.prefabetkurzetnik.pl/index.php/elementy-konstrukcyjne-hal-przemyslowych.html Polska.

Dodatkowe instytucje, jakie także zdecydowały się na aktywne wspieranie zabezpieczenia omawianego kompleksu leśnego przed degradacją to przede wszystkim Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej, Zielone Płuca Polski i rozliczne placówki naukowe, na jakie składają się przykładowo Zakład Badania Ssaków PAN oraz Zakład Lasów Naturalnych IBL. Wszystkie one wspólnie, a także w towarzystwie rozmaitych innych ośrodków realizują systematycznie różnorodne ortodonta trójmiasto kampanie, jakie mają docelowo prowadzić do podjęcia rozmaitych działań wiążących się jednoznacznie z ochroną kompleksu leśnego jakim jest Puszcza Białowieska.

Wiele z wyżej wymienionych programów środowiskowych zrealizowanych zostało w latach od 2010 do 2013. Warto wspomnieć o wówczas przeprowadzonych z sukcesem konceptach ochrony populacji lęgowej jednego z najważniejszych okazów Puszczy, to jest orlika krzykliwego. Podobnymi projektami objęto także populacje lęgowe żurawia czy też bociana czarnego. Z sukcesem udało się również wdrożyć projekty ochrony żubra, wilka i rysia. Koncepcja ta została wdrożona na obszarach zarówno Puszczy Białowieskiej, jak także Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej.

Źródło: