Puszcza Białowieska – zagrożenia

Niestety nawet chronione prawnie obiekty środowiskowe takie jak Puszcza Białowieska, są narażone non stop na wielorakie zagrożenia, które mogą spowodować, iż miejsca te przestaną mieć swe dotychczasowe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Jakie natomiast niebezpieczeństwa wiążą się bezpośrednio z obszarem Puszczy Białowieskiej? O tym bliżej w poniższych fragmentach.
Puszcza Białowieska, a dokładniej znajdujące się na jej terenie ekosystemy, są zagrożone przede https://climbingacademy.pl/kursy-i-szkolenia/ wszystkim ze względu na ciągłą ingerencję człowieka na jej terenie. W głównej mierze chodzi tu o za bardzo intensywnie przeprowadzane procesy wycinki drewna. Dodatkowo musimy wspomnieć też o licznych zanieczyszczeniach, a także o odwadnianiu z przyczyn melioracyjnych. Dochodzi tam regularnie też do prostowania dolin rzecznych. Jeszcze co innego to kwestia zagrożeń dotyczących bioróżnorodności. Trzeba troszczyć się non stop o zachowanie w maksymalnie jak to możliwe, naturalnym stanie siedlisk łąkowych. Człowiek powinien postarać się o to, aby w tych obszarach Puszczy zachowana została tradycyjna gospodarka, a w konsekwencji tego należy spasać polany śródleśne i przeprowadzać ekstensywne koszenia.

Najważniejsze niebezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem obecnej i zaburzeniem wyglądu współczesnej Puszczy Białowieskiej to natomiast między innymi ogromny nacisk urbanizacyjny na otulinę puszczy i same obszary główne tego masywu. Dodatkowo, dochodzi tam także do zmniejszania się systematycznie poziomu wód gruntowych, co dostrzegalne jest zwłaszcza w rejonie dolin rzecznych. Jeszcze co innego to natomiast zarastanie dolin rzecznych. Z informacji przekazywanych przez przyrodników i badaczy wynika jednoznacznie, że taki stan rzeczy wiąże się z procesami osuszania oraz wstrzymywaniem regularnego koszenia.

Źródło:

Zobacz stronę autora: wózki transportowe