Spośród szeregu różnorodnych rodzajów okazów drzewnych, jakie są typowymi gatunkami znajdującymi się na terenie Puszczy Białowieskiej warto wspomnieć nieco więcej o niesamowicie popularnym tam okazie, a dokładniej Dębie Bartnym, który stanowi wizytówkę charakteryzowanego kompleksu leśnego. Jest to nazewnictwo odnoszące się do pomnika przyrody, jakim jest dąb szypułkowy porastający tereny Białowieskiego Parku Narodowego.

Dąb Bartny uchodzi od wielu lat za jeden z kręgi betonowe najbardziej okazałych gatunków drzewnych w całym masywie omawianym w niniejszym tekście. Jest to także najsłynniejszy dąb Puszczy, która z okazów dębowych przecież słynie. Dąb Bartny stoi na równi z Dębem Jagiełły, a także równie znanym Dębem Cara. Musimy wiedzieć, że opisywany okaz usechł na początku dwudziestego pierwszego stulecia, jednak nadal stoi przy podstawowej ścieżce turystycznej tego kompleksu. Nie rośnie http://www.prefabetkurzetnik.pl/prefabrykaty-betonowe.html on i nie dojrzewa od 2003 roku, ale jest okazem, jaki niewątpliwie trzeba obejrzeć, chwilę zatrzymując się przy nim będąc na terenie masywu. Dąb Bartny, o którym tu mowa to wielka atrakcja terenu Parku. Warto jednakże podkreślić, iż mimo faktu, że jest to gatunek ciekawie prezentujący się i tak silnie rozsławiony w całym kraju, a nawet doskonale znany badaczom z Europy, nie spełnia on wymogów typowych dla tradycyjnego dębu białowieskiego.

Drzewo to uznawano przez wiele dekad za najgrubszy z rosnących w Puszczy dębów, bowiem licząc od podstawy okaz miał jakieś 610 centymetrów – tyle liczył jego obwód pnia. Warto wspomnieć także o równie imponującej wysokości Dębu Bartnego, a mianowicie – ponad czterdzieści metrów, według informacji pozyskanych przez badaczy w 2007 roku.

Źródło: