Drzewostany Puszczy Białowieskiej

Na terenie Puszczy Białowieskiej dostępnych jest szereg rozmaitych rodzajów drzew, w tym dostępne są na fragmentach charakteryzowanego tu kompleksu leśnego takie okazy, jakie nie występują nigdzie indziej, jeśli chodzi o całą Nizinę Środkowoeuropejską. Warto wspomnieć, iż niektóre z tych lasów są zachowane nawet w postaci pierwotnej.

Sprzedaż kamperów />

W Puszczy Białowieskiej za cechę charakterystyczną dla masywu uznać należy przede wszystkim porastanie owych terenów przez rozliczne rodzaje lasów mieszanych, a także dominację lasów liściastych. Są tam zwłaszcza sosny i dęby, które stanowią niemal wizytówkę reprezentującą tenże obszar. Musimy wspomnieć też o procesie systematycznego ustępowania sosny zwyczajnej z obszarów Puszczy, a w http://www.jackmotors.pl/simson-cat-70.html jej miejsce pojawia się regularnie nowych odmian drzew liściastych. Jeżeli chodzi o to, jak na chwilę obecną prezentuje się wygląd współczesnej Puszczy Białowieskiej, to porasta ją prawie trzydzieści rozlicznych typów drzew, są to gatunki naturalnie występujące w Puszczy. Dodatkowo pojawia się w tamtejszym krajobrazie również wiele gatunków wprowadzonych bezpośrednio przez człowieka.

W kontekście wyglądu owych drzew, nie można pominąć nietypowych rozmiarów oraz długoletności porastających Puszczę dębów, w szczególności dębu szypułkowego. Za najwyższe drzewo Puszczy uznaje się natomiast świerk, natomiast do popularnych białowieskich gatunków niegdyś zaliczało się również cis, który dzisiaj niestety występuje już coraz rzadziej. Za najbardziej zagrożony wyginięciem okaz Puszczy uznaje się zaś jodłę pospolitą.

Źródło: