Klasyfikacja lasów Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej od wielu stuleci wyróżnia się bardzo rozległy zakres kategorii drzew porastających tenże kompleks leśny. Takie kategoryzacje flory tamtejszego masywu miały miejsce jeszcze w czasach najdawniejszych, gdyż od samego początku swego funkcjonowania Puszcza obfituje w wielorakie okazy. Przybliżeniem kilku podstawowych odmian typowych dla tego miejsca zajmiemy się natomiast w poniższych fragmentach naszego poradnika.

Klasyfikacja drzew porastających Puszczę Bialowieską powinna opierać się przede wszystkim na wspomnieniu o drzewostanach takich jak „grud”, czy też „jełosmycz”, „bór bagno” bądź „oles” i „bór ljago”. Takie określenia dla owych drzewostanów dominowały już w końcówce pierwszej połowy szesnastego stulecia, bowiem były one stosowane przez Wołowicza. Taką terminologią posługiwała się także ludność tych obszarów. Miejscowi kiedyś mówili grud, dzisiaj natomiast w to miejsce pojawiło się pojęcie przyrodnicze- grąd. Warto wyjaśnić w tym momencie, iż odnosiły się one panele hmi do lasów liściastych. W nich natomiast występowały takie gatunki jak między innymi lipa, brzost, klon czy też grab. Jeżeli zaś mowa o terminie jełosmycz, to było to popularne odniesienie do świerków, a oles do lasów olszowych i jesionowych. Bór ljago z kolei to termin nazywający bory sosnowe, a bór bagno to bory bagienne, jak może na to wskazywać już sama terminologia.

Zgodnie z terminologią i podziałem przedstawionym przez Janusza Bogdana Falińskiego, wydziela się cztery klasy rozmaitych kompleksów leśnych dominujących od lat na terenie Puszczy Białowieskiej. Są to lasy liściaste oraz mieszane, które stanowią pierwszą kategorię, lasy szpilkowe, a więc inaczej mówiąc- bory, a także łęgi wierzbowe i lasy oraz zarośla bagienne, a więc inaczej olsy.

Źródło:

Zobacz stronę autora: sterownik PLC