12 stycznia 2018 1 min to read

Puszcza Białowieska – zagrożenia

Category : Puszcza

Niestety nawet chronione prawnie obiekty środowiskowe takie jak Trening onlinePuszcza Białowieska, są narażone non stop na wielorakie zagrożenia, które mogą spowodować, iż miejsca te przestaną mieć swe dotychczasowe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Jakie natomiast niebezpieczeństwa wiążą się bezpośrednio z obszarem Puszczy Białowieskiej? O tym bliżej w poniższych fragmentach.
Puszcza Białowieska, a dokładniej znajdujące się na jej terenie ekosystemy, są zagrożone przede wszystkim ze względu na ciągłą ingerencję człowieka na jej terenie. W głównej mierze chodzi tu o za bardzo intensywnie przeprowadzane procesy wycinki drewna. Dodatkowo musimy wspomnieć też o licznych zanieczyszczeniach, a także o odwadnianiu z przyczyn melioracyjnych. Dochodzi tam regularnie też do prostowania dolin rzecznych. Jeszcze co innego to kwestia zagrożeń dotyczących bioróżnorodności. Trzeba troszczyć się non stop o zachowanie w maksymalnie jak to możliwe, naturalnym stanie siedlisk łąkowych. Człowiek powinien postarać się o to, aby w tych obszarach Puszczy zachowana została tradycyjna gospodarka, a w konsekwencji tego należy spasać polany śródleśne i przeprowadzać ekstensywne koszenia.

Najważniejsze niebezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem obecnej i zaburzeniem wyglądu współczesnej Puszczy Białowieskiej to natomiast między innymi ogromny nacisk urbanizacyjny na otulinę puszczy i same obszary główne tego dobry adwokat odszkodowania warszawamasywu. Dodatkowo, dochodzi tam także do zmniejszania się systematycznie poziomu wód gruntowych, co dostrzegalne jest zwłaszcza w rejonie dolin rzecznych. Jeszcze co innego to natomiast zarastanie dolin rzecznych. Z informacji przekazywanych przez przyrodników i badaczy wynika jednoznacznie, że taki stan rzeczy wiąże się z procesami osuszania oraz wstrzymywaniem regularnego koszenia.

Źródło: