Puszcza Białowieska – typowa flora

Tradycyjna, pierwotna flora Puszczy Białowieskiej składa się z bardzo mocno zróżnicowanej flory. Wśród popularnych gatunków roślinnych, wyszczególnić należy między innymi odmiany storczykowate. Do najpowszechniejszych zalicza się zwłaszcza storzan bezlistny Epipogium aphyllum. Dodatkowo, bardzo ciekawie prezentuje się ceniona przez badaczy przyrody – listera sercowata Listera ovata. Dodatkowo, charakteryzując Puszczę Białowieską, trzeba mieć na względzie roślinę zwaną http://fizjosport.krakow.pl/konsultacja_ortopedyczna_fizjoterapeutyczna.html buławnik czerwony Cephalanthera rubra, która jest także zaliczana do podstawowej grupy odmian flory Puszczy.

W zasadzie jakieś czterdzieści procent wszystkich gatunków roślinnych, jakie porastają Puszczę Białowieską to efekt ludzkiej działalności. W większości w grę wchodziło przypadkowe, wręcz niekiedy spontaniczne wprowadzenie jakichś upraw, które następnie przyjęły się i inozytol tak pozostały już na trwałe w krajobrazie masywu. Wiele gatunków natomiast zadomowiono na stałe, niektóre zaś są efektem „zdziczenia z upraw”. Jako w pewnym sensie obce gatunki rozumie się na pewno te odmiany, które występują w siedliskach zupełnie przez ludzi zmodyfikowanych. Mowa tu zwłaszcza o roślinach segetalnych, które występują na polanach puszczy Białowieskiej. Są one także gatunkami przenikającymi do ekosystemów naturalnych. Podobnie licznie prezentują się apofity, które dominują zwłaszcza na poboczach i drogach. Wśród rozmaitości roślinnych, nie można też pominąć gatunków, jakie zostały sprowadzone z odleglejszych obszarów. Przykładem takich jest między innymi popularny w Puszczy Białowieskiej klon jawora oraz turzycę drżączkowatą.

Źródło:

Zobacz stronę autora: Transfer domeniu