Puszcza Białowieska – grzybowa bioróżnorodność

Pierwsze skojarzenie z terminem geograficznym Puszcza Białowieska to z pewnością szerokie połacie terenów leśnych znajdujących na obszarach częściowo Polski i fragmentarycznie Białorusi. Niemniej jednak na tym masywie dominuje też szereg innych form „żywych”, do jakich niewątpliwie zaliczyć należy różnorodność i bogactwo roślinności, w tym grzybów.

W Puszczy Białowieskiej jest cechą charakterystyczną ogromna rozmaitość, jeżeli chodzi o tamtejsze Dentysta Stęszew siedliska. W dużym stopniu krajobraz został „polepszony”, zmodyfikowany przez człowieka, który wprowadził do owej pierwotnej, dzikiej przyrody na przykład dużo nowych gatunków drzew i krzewów czy innych elementów flory, jaka dominuje w Puszczy na dziś dzień. Niemniej jednak, na skalę europejską, poza licznymi drzewostanami, omawiany kompleks leśny słynie z bycia niemal kopalnią grzybów. To jedno z beton towarowy najbardziej obfitych w grzyby miejsc na kontynencie europejskim.


Do często występujących w Puszczy Białowieskiej grzybów zaliczyć należy aż cztery tysiące gatunków, z czego wielkoowocnikowe odmiany stanowi od tysiąca pięćset to dwóch tysięcy. Ich cecha specyficzną jest bycie odpowiedzialnymi za ekosystemową funkcje uczestnictwa w procesie mikoryzy z gatunkami drzewnymi. W konsekwencji tego, dzięki tak dużej obecności grzybów w Puszczy, może ona zachować swój naturalny charakter przyrodniczy. Grzyby przyczyniają się bowiem do rozkładania martwej materii organicznej.

Z perspektywy badaczy koncentrujących się na ochronie bioróżnorodności, wartościowe są grzyby nadrewnowe, jakich w Puszczy Białowieskiej nie brakuje. Ponadto dostępne są tam także saprofityczne i mikorytyczne gatunki, jak również gatunki naściółkowe i pirofilne.

Źródło:

Zobacz stronę autora: serwery VPS