Puszcza Białowieska dziś

To, w jaki sposób Puszcza Białowieska wyglądała kiedyś, a jak prezentuje się na dziś dzień to dwie zupełnie inne kwestie. Parę stuleci temu, w otoczeniu owego kompleksu leśnego znajdowała się cała masa innych puszczy. Teraz przylegają do niej zaledwie trzy inne masywy tej kategorii – Puszcza Ladzka, Świsłocka oraz Szerewska, z http://pracownia-feniks.pl czego dwie ostatnie w całości usytuowane są na obszarze Białorusi, z którą Polska dzieli Puszczę.
Musimy wiedzieć, iż w przeciągu zaledwie trzystu lat, omawiana przestrzeń została pomniejszona w odniesieniu do swej pierwotnej powierzchni aż o czterdzieści pięć procent. Dzisiaj występujący kompleks natomiast ulokowany jest między Polską a Białorusią, zaś jego pełna aby dowiedzieć się więcej %kliknij tu%. powierzchnia to dokładnie 1500 kilometrów kwadratowych. My, Polacy, posiadamy jakieś czterdzieści dwa procent całości obiektu przyrodniczego jakim jest Puszcza. Zgodnie z najświeższymi danymi statystycznymi zgromadzonymi przez badaczy krajobrazu, maksymalna rozciągłość drzewostanów na terenie omawianej tu Puszczy to sporo ponad pięćdziesiąt kilometrów.


Centralnym punktem Puszczy Białowieskiej uznano miejscowość o nazwie Białowieża, która występuje na współrzędnych 23 stopnia 31’ – 24 stopnie 21’ (E) długości geograficznej, a także 52 stopnie 29’ – 52 stopnia 57’ (N) szerokości geograficznej. Kompleks ten przynależy przyrodniczo do Dzielnicy Puszczy Białowieskiej, jaka rozciąga się w granicach Krainy Mazursko-Podlaskiej. Jest ona także bardzo istotnym elementem makroregionu Niziny Północnopodlaskiej oraz mezoregionu Równina Bielska.

Źródło: