Puszcza Białowieska – kto w niej zamieszkuje?

W kontekście tematycznym fauna Puszczy Białowieskiej, zdecydowanie za najważniejszy okaz uznaje się żubra z gatunku Bison bonasus. Jest to nadrzędny, czołowy reprezentant, wręcz wizytówka charakteryzowanego kompleksu leśnego. Niemniej jednak, nie jest to jedyna odmiana zwierzęca, która masyw może się poszczycić, jako jeden z nielicznych obszarów przyrodniczych – tak w Polsce, jak i bardzo często z http://www.akademiaprawajazdy.pl perspektywy obiektów krajobrazowych całego kontynentu europejskiego.

Generalnie szacuje się, iż wyżej wspomniany żubr Bison bonasus występuje zwłaszcza w Puszczy – tam są jego najliczniejsze populacje żyjące dziko. Nie ma tak okazałych liczebnie zwierząt tego gatunku nigdzie indziej na świecie. Wyłącznie w naszym fragmencie polskim kompleksu leśnego znajduje się http://akademiaprawajazdy.pl/ około pięciuset różnorodnych gatunków i liczba ta systematycznie ulega powiększeniu, wraz z biegiem czasu. Z okazów typowo kopytnych, poza żubrami warte wyszczególnienia są też mnogo żyjące w Puszczy Białowieskiej jelenie oraz sarny. Nie brak na tych obszarach również dzików czy też łosi.

Wśród popularnych drapieżników owego zakątka przyrodniczego, musimy pamiętać o rysiu euroazjatyckim, a także wilku szarym. Jest ich sporo osobników i większość typowa dla części polskiej Puszczy. Musimy również wspomnieć o tchórzu zwyczajnym, a także gronostaju europejskim, który zaliczany jest do rodziny zwierząt łasicowatych. Nie zapominajmy także o białowieskich borsukach, których aż tak dużo nie ma w żadnym innym obszarze naszego kontynentu.