Dęby oraz inne drzewa Puszczy Białowieskiej

Na obszarze Puszczy Białowiejskiej, która stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych obszarów leśnych w całym kontynencie europejskim, występują rozmaite rodzaje odmian drzewnych. Do najpopularniejszych zaliczyć należy przede wszystkim dęby szypułkowe. Czym się one cechują i co je wyróżnia? O tym dowiesz się z fragmentów poniżej.

Zacznijmy od krótkiego, skrótowego przybliżenia wyglądu klasycznego dębu szypułkowego. Odznacza się on występowaniem szypułek, stąd jego typowe nazewnictwo. Jego Centrum Medyczne Eskulap liście mają w rejonach swych ogonków uszkowaty trzon, podczas gdy równie popularne i też porastające Puszczę Białowieską okazy bezszypułkowe posiadają nasadę klinowatą. W przypadku omawianych gatunków warto wspomnieć też o unerwieniu liści, jakie jest gęste, a zaś rzadsze jest w przypadku bezszypułkowych okazów. Musimy też podkreślić to, jak prezentuje się kora pnia dębu szypułkowego. Otóż jest ona znacznie mniej gładka niż przy bezszypułkowych. Dokładniej rzecz biorąc wyróżnia się ona strukturą porowatą, trochę grubszą i spękaną. Ma głębokie, pionowe listwy.

Dąb szypułkowy ma to do siebie, że dostępny jest w dwóch odmianach- liściastych oraz mieszanych. Jest to podstawowy towarzysz dąbrów świetlistych, a często porasta wraz ze świerkami i lipami. Jego najokazalsze rozmiary to jakieś 43 metry wysokości, zaś średnica takiego dębu to 2 i pół metra. Te odmiany potrafią rosnąć blisko pięćset lat! Co do procesów odnowienia dębu, to są one częste i liczne. Biorąc ten fakt i to zjawisko pod uwagę, śmiało można stwierdzić, iż dąb jest długowieczny, a jego występowanie na terenie Puszczy Białowieskiej nie jest jeszcze zagrożone.

Źródło:

Zobacz stronę autora: implanty sopot