Stare okazy drzewne Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej znajduje się cała masa rozmaitych rodzajów roślin. Flora, podobnie zresztą jak i fauna, okazują się tam niesamowicie obfite, a efektem tego są między innymi znajdujące się pod całkowitą ochroną prawną – wieloletnie okazy drzewne, które porastają wyłącznie w tym kompleksie leśnym. Nigdzie indziej nie spotkasz niesamowicie bujnych, prastarych drzew Puszczy Białowieskiej, jakie odznaczają się olbrzymimi rozmiarami.

Cechą typową dla tych okazów są także strzeliste pnie oraz oryginalny przekrój. Warto wspomnieć też o wysokich, mocno rozłożystych koronach, jakie te drzewa też posiadają. Musimy wspomnieć, iż za najbardziej typowe dla tego masywu uznaje się zwłaszcza występowanie dużych ilości lipy drobnolistnej. Wyniośle prezentuje się też jesion oraz imponujący w swych rozmiarach dąb szypułkowy. Jeżeli chodzi o ostatni z wyżej wymienionych gatunków, to jest to klasyczny dąb białowieski.

monitoring seo alt="" width="1024" height="683" class="aligncenter size-large wp-image-352" />

Z najświeższych danych statystycznych wynika, że na terenie kompleksu białowieskiego, maksymalne z odnotowanych wysokości i obwodów pnia drzew wynoszą kolejno: około 52 metrów i przy tym prawie 500 cm dla świerka, ok. 40 metrów i prawie 600 centymetrów dla lipy drobnolistnej. Jesion z kolei ma tam aż 45 m i 530 centymetrów, zaś sosna około 43 metry i 360 centymetrów. Wiele z tych okazów zostało objętych pełną ochroną prawną. Z niektórych utworzono pomniki przyrody, jakie mają znaczenie historyczne. Musimy wyróżnić też takie gatunki jakie rozsławiają Puszczę Białowieską na tle innych podobnych obszarów środowiskowych. Są to przykładowo Dąb Maciek, Dąb Wielki Mamamuszi, czy też Dąb Imperator Północy oraz Dąb Krzyż Południa.

Źródło:

Zobacz stronę autora: Dobry trener personalny