Puszcza Białowieska – gatunki flory

Zgodnie z danymi statystycznymi, na terenie Puszczy Białowieskiej znajduje się bardzo obfita i bujna flora. Gatunków drzewnych jest tam ponad 20. Z informacji pozyskanych w ostatnich latach niewątpliwie wynika, iż aż 26 odmian drzewnych stanowią gatunki, które porastają naturalnie.

Warto wspomnieć, iż wśród wyżej wymienionych dwudziestu sześciu odmian drzew Puszczy Białowieskiej, aż dwadzieścia jeden gatunków stanowią drzewa liściaste, z kolei pięć to są drzewa iglaste. Dodatkowo jest tam też około pięćdziesięciu gatunków wielorakich typów krzewów i przy tym jeden gatunek półkrzewu. Nie można podczas charakterystyki Parku zapominać też o dokładnie dwudziestu czterech krzewinkach rozmaitych odmian. Biorąc pod uwagę specyfikę pokroju, a także długoletność biotyna swanson czy też wzrost, na szczególne odznaczenie zasługują tamtejsze dęby szypułkowe. Na terenie Puszczy za dominujące uznaje się zwłaszcza świerki pospolite, a więc Picea abies, jakie pokrywają blisko 31 procent całości obszaru puszczańskiego. Druga w kolejności, co do dominacji w opisywanym kompleksie leśnym jest sosna zwyczajna, a zatem Pinus sylvestris, jaka stanowi 20 procent obszaru całej Puszczy. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje olsza czarna – Alnus glutinosa, a zatem 14 procent współczesnego masywu. Dalsze w hierarchii częstotliwości występowania na obszarze Puszczy Białowieskiej są dąb szypułkowy, a także grab pospolity oraz jesion wyniosły i brzoza brodawkowata. Nie zapominajmy też o wymienieniu brzozy omszonej czy też klonu zwyczajnego i dębu bezszypułkowego.

Źródło: