Dęby – najpopularniejsze drzewa Puszczy Białowieskiej

Do najbardziej charakterystycznych gatunków drzewnych występujących na terenie Puszczy Białowieskiej zaliczyć należy przede wszystkim dęby. Te okazy fauny omawianego kompleksu leśnego stanowią niemal jego wizytówkę. Należy wiedzieć, iż pierwszy dąb pojawił się w masywie jakieś dziewięć tysięcy lat temu. Miało to miejsce w okresie borealnym.

Ze względu na to, że na fragmentach puszczańskich doszło do systematycznego oziębiania oraz ocieplania klimatu, miejsce to zaczęło obfitować w wielorakie odmiany centrum medyczne zielona góra dębów i tak drzewo tego gatunku stało się symbolem Puszczy. Musimy jednakże podkreślić fakt, iż w ostatecznym rozrachunku, wybijają się we współczesnym kompleksie dwa gatunki- dąb szypułkowy, a także dąb bezszypułkowy. Ten pierwszy cechuje się posiadaniem owoców ulokowanych w długich szypułkach, stąd to specyficzne nazewnictwo. Drugi natomiast to dąb bezszypułkowy, a więc ma bardzo krótkie szypułki i w zasadzie wygląda, jakby nie miał ich w %czytaj więcej% na naszej stronie ogóle, stąd tez pojawiła się w odniesieniu do niego ta konkretna terminologia.

Chcąc omówić wygląd dębu szypułkowego, warto stwierdzić przede wszystkim, iż jego liście posiadają uszkowatą nasadę – zwłaszcza w okolicy ogonka. W przypadku drugiego z omawianych gatunków natomiast jest to kształt bardziej klinowaty. Jeżeli chodzi natomiast o unerwienie liści dębu szypułkowego, to jest ono określane jako bardzo gęste, zaś bezszypułkowego- dość rzadkie. Różnica tkwi także w wyglądzie kory pni – przy dębach szypułkowych mowa o pniach masywnych, grubych, z kolei przy bezszypułkowych o gładszych strukturą. Warto mieć na względzie także to, iż dąb szypułkowy stanowi odmianę częściej występującą, zazwyczaj w dwóch odmianach. Jest on dostępnych w Puszczy zarówno we fragmentach lasów liściastych, jak i mieszanych. Stanowi towarzystwo dla dębów świetlistych, gradach, świerków i lip.

Źródło: