Category: Puszcza

Ludzka działalność na terenie Puszczy Białowieskiej

15 stycznia 2018 1 min to read

Ludzka działalność na terenie Puszczy Białowieskiej

Category : Puszcza

Kiedy doszło do ustąpienia okresu zlodowacenia i zakończyła się epoka lodowcowa, a miało to miejsce jakieś 8 – 10 tysięcy lat temu, Puszcza Białowieska zaczęła znacząco przeobrażać wygląd swych terenów. Otóż wtedy na jej dzisiejszych fragmentach pojawili się ludzie. Były to początkowo łowieckie plemiona, jakie...

Puszcza Białowieska – jak powstawała?

14 stycznia 2018 1 min to read

Puszcza Białowieska – jak powstawała?

Category : Puszcza

Na samym początku obszary, które obecnie stanowią tereny Puszczy Białowieskiej prezentowały się jak coś między tajgą oraz tundrą. Miało to wprawdzie miejsce jakieś jedenaście tysięcy lat temu, a wiec pod koniec plejstocenu, a przed rozpoczęciem się ho locenu, jednakże to jak zmienił się charakteryzowany kompleks le...

Puszcza Białowieska – ukształtowanie terenu

13 stycznia 2018 1 min to read

Puszcza Białowieska – ukształtowanie terenu

Category : Puszcza

Puszcza Białowieska to jeden z najbardziej imponujących kompleksów leśnych naszego kraju. Wprawdzie współdzielimy tenże masyw z Białorusinami, którzy posiadają większą powierzchnię charakteryzowanego obszaru przyrodniczego, jednakże tak czy inaczej, patrząc na walory historyczne oraz krajobrazowe chociażby wyłącznie...

Puszcza Białowieska z edukacyjnego punktu widzenia

13 stycznia 2018 1 min to read

Puszcza Białowieska z edukacyjnego punktu widzenia

Category : Puszcza

Dzięki istnieniu Puszczy Białowieskiej jest możliwość w ogromnym stopniu rozwijania wiedzy współczesnej na temat ekologii lasów strefy umiarkowanej, której kompleks jakim jest charakteryzowany masyw jest niesamowicie istotnym elementem. Warto stwierdzić, iż w tym kontekście Puszcza i jej poszczególne obszary mają warto...

Puszcza Białowieska – zagrożenia

12 stycznia 2018 1 min to read

Puszcza Białowieska – zagrożenia

Category : Puszcza

Niestety nawet chronione prawnie obiekty środowiskowe takie jak Puszcza Białowieska, są narażone non stop na wielorakie zagrożenia, które mogą spowodować, iż miejsca te przestaną mieć swe dotychczasowe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Jakie natomiast niebezpieczeństwa wiążą się bezpośrednio z obszarem Puszczy Bia...

Dąb Bartny

11 stycznia 2018 1 min to read

Dąb Bartny

Category : Puszcza

Spośród szeregu różnorodnych rodzajów okazów drzewnych, jakie są typowymi gatunkami znajdującymi się na terenie Puszczy Białowieskiej warto wspomnieć nieco więcej o niesamowicie popularnym tam okazie, a dokładniej Dębie Bartnym, który stanowi wizytówkę charakteryzowanego kompleksu leśnego. Jest to nazewnictwo odnosz...

Stare okazy drzewne Puszczy Białowieskiej

11 stycznia 2018 1 min to read

Stare okazy drzewne Puszczy Białowieskiej

Category : Puszcza

W Puszczy Białowieskiej znajduje się cała masa rozmaitych rodzajów roślin. Flora, podobnie zresztą jak i fauna, okazują się tam niesamowicie obfite, a efektem tego są między innymi znajdujące się pod całkowitą ochroną prawną – wieloletnie okazy drzewne, które porastają wyłącznie w tym kompleksie leśnym. Nigdzie...

Projekty ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej

10 stycznia 2018 1 min to read

Projekty ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej

Category : Puszcza

Puszcza Białowieska stanowi na tyle wartościowe miejsce geograficzne, iż jest ono uznawane za jedno z najbardziej chronionych w całym kraju. W kampanie na ten cel zostało zaangażowanych szereg rozmaitych stowarzyszeń oraz organizacji o charakterze pozarządowym. Wśród nich wyszczególnić należy między innymi Polskie Towar...

Puszcza Białowieska współcześnie

9 stycznia 2018 1 min to read

Puszcza Białowieska współcześnie

Category : Puszcza

Oficjalnie Puszcza Białowieska zaczęła być uznawana za teren w pełni objęty ochroną prawną w końcówce minionego stulecia. Dokładniej rzecz biorąc, miało to miejsce w roku 1986. Wtedy to formalnie stwierdzono, iż kompleks ten stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu. Zabezpieczone ówcześnie wprowadzonymi przepisami zosta...

Historia Puszczy Białowieskiej –  XVI – XX wiek

8 stycznia 2018 1 min to read

Historia Puszczy Białowieskiej – XVI – XX wiek

Category : Puszcza

Puszcza Białowieska przez wiele stuleci nie była pod ochroną prawną. Zmieniło się to prawdopodobnie, zgodnie z zapiskami na kartach historii, w piętnastym stuleciu. To wówczas zaczęto przywiązywać ogromną wagę do tego, aby maksymalnie jak to możliwe 'zabezpieczać' owe kompleksy leśne. Co takiego na taki obrót spraw w...