Category: Puszcza

Dęby oraz inne drzewa Puszczy Białowieskiej

22 stycznia 2018 1 min to read

Dęby oraz inne drzewa Puszczy Białowieskiej

Category : Puszcza

Na obszarze Puszczy Białowiejskiej, która stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych obszarów leśnych w całym kontynencie europejskim, występują rozmaite rodzaje odmian drzewnych. Do najpopularniejszych zaliczyć należy przede wszystkim dęby szypułkowe. Czym się one cechują i co je wyróżnia? O tym dowiesz się z fr...

Jaki krajobraz w Puszczy Białowieskiej?

21 stycznia 2018 1 min to read

Jaki krajobraz w Puszczy Białowieskiej?

Category : Puszcza

W Puszczy Białowieskiej jest wyjątkowo zróżnicowany krajobraz. Jeśli chodzi o polskie fragmenty charakteryzowanego obszaru przyrodniczego, to dominujące są zwłaszcza drzewostany z kategorii grądy subkontynentalne. Ponadto warto wspomnieć o tym, iż dominującym terenem całego masywu okazują się lasy liściaste oraz gleby...

Dęby – najpopularniejsze drzewa Puszczy Białowieskiej

21 stycznia 2018 1 min to read

Dęby – najpopularniejsze drzewa Puszczy Białowieskiej

Category : Puszcza

Do najbardziej charakterystycznych gatunków drzewnych występujących na terenie Puszczy Białowieskiej zaliczyć należy przede wszystkim dęby. Te okazy fauny omawianego kompleksu leśnego stanowią niemal jego wizytówkę. Należy wiedzieć, iż pierwszy dąb pojawił się w masywie jakieś dziewięć tysięcy lat temu. Miało to...

Puszcza Białowieska – gatunki flory

20 stycznia 2018 1 min to read

Puszcza Białowieska – gatunki flory

Category : Puszcza

Zgodnie z danymi statystycznymi, na terenie Puszczy Białowieskiej znajduje się bardzo obfita i bujna flora. Gatunków drzewnych jest tam ponad 20. Z informacji pozyskanych w ostatnich latach niewątpliwie wynika, iż aż 26 odmian drzewnych stanowią gatunki, które porastają naturalnie. Warto wspomnieć, iż wśród wyżej wymie...

Fauna Puszczy Białowieskiej – opis ogólny

19 stycznia 2018 1 min to read

Fauna Puszczy Białowieskiej – opis ogólny

Category : Puszcza

Biorąc od uwagę zróżnicowanie terenu, rozmaitość walorów krajobrazowych, a także wartościowość środowiska naturalnego, Puszcza Białowieska uchodzi za jeden z najciekawszych kompleksów leśnych nie tylko w naszym kraju, ale generalnie na obszarze całego kontynentu europejskiego. Nieprzypadkowo bowiem właśnie ten masyw...

Roślinność Puszczy Białowieskiej

19 stycznia 2018 1 min to read

Roślinność Puszczy Białowieskiej

Category : Puszcza

W Puszczy Białowieskiej znajduje się szeroki zakres roślinności. Drzewostany w postaci dębów, grądy subkontynentalny, olchy czy jesiony to tylko zaledwie część tego, co jest charakterystyczne dla opisywanego masywu. Wśród wartych wyróżnienia rodzajów gatunków roślinnych, należy także mieć na względzie rośliny na...

Puszcza Białowieska – charakterystyka klimatu

19 stycznia 2018 1 min to read

Puszcza Białowieska – charakterystyka klimatu

Category : Puszcza

W kompleksie terenów leśnych, jakim jest polsko-białoruska Puszcza Białowieska, występuje kilka wydzielonych przez badaczy przyrody typów krajobrazów. Zanim jednak przejdziemy do charakterystyki poszczególnych stref klimatycznych, przekażemy kilka podstawowych danych odnoszących się do omawianego masywu. Zacznijmy od teg...

Klasyfikacja lasów Puszczy Białowieskiej

18 stycznia 2018 1 min to read

Klasyfikacja lasów Puszczy Białowieskiej

Category : Puszcza

W Puszczy Białowieskiej od wielu stuleci wyróżnia się bardzo rozległy zakres kategorii drzew porastających tenże kompleks leśny. Takie kategoryzacje flory tamtejszego masywu miały miejsce jeszcze w czasach najdawniejszych, gdyż od samego początku swego funkcjonowania Puszcza obfituje w wielorakie okazy. Przybliżeniem kilk...

Drzewostany Puszczy Białowieskiej

17 stycznia 2018 1 min to read

Drzewostany Puszczy Białowieskiej

Category : Puszcza

Na terenie Puszczy Białowieskiej dostępnych jest szereg rozmaitych rodzajów drzew, w tym dostępne są na fragmentach charakteryzowanego tu kompleksu leśnego takie okazy, jakie nie występują nigdzie indziej, jeśli chodzi o całą Nizinę Środkowoeuropejską. Warto wspomnieć, iż niektóre z tych lasów są zachowane nawet w ...

Dęby Puszczy Białowieskiej

16 stycznia 2018 1 min to read

Dęby Puszczy Białowieskiej

Category : Puszcza

Puszcza Białowieska jest to kompleks leśny, który słynie przede wszystkim z obfitości i rozmaitości dostępnych tam rozlicznych rodzajów gatunków drzewnych. Charakteryzując ten masyw geograficzny, nie można nie wspomnieć między innymi o typowych dla owych obszarów gatunkach dębów. Drzewa te są podstawowym okazem rośl...