Puszcza Białowieska ornitologicznie

Fauna i flora to nie jedyna bardzo szeroka tematyka do charakterystyki w kontekście omawiania krajobrazu i walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. Wśród niesamowicie ciekawych zagadnień dotyczących tamtejszych form żywych wyszczególnić należy między innymi aspekt ornitologii. Omawiany kompleks leśny to masyw niesamowicie obfitujący w wielorakie okazy ptactwa. Generalnie, uznaje się iż opisywana tu Puszcza Białowieska stanowi nic …

Zwierzęta Puszczy Białowieskiej kiedyś i dziś

Od lat za wizytówkę fauny Puszczy Białowieskiej uznaje się przede wszystkim żubra Bison bonasus, ale poza nim jest także szereg innych reprezentantów owego kompleksu leśnego należącego częściowo do Polski, a w dużych fragmentach usytuowanego również na obszarze Białorusi. Poniżej krótka charakterystyka zwierzyny tego jednego z najpopularniejszych masywów – niegdyś występujących i obecnie żyjących. Warto wspomnieć, …

Puszcza Białowieska – kto w niej zamieszkuje?

W kontekście tematycznym fauna Puszczy Białowieskiej, zdecydowanie za najważniejszy okaz uznaje się żubra z gatunku Bison bonasus. Jest to nadrzędny, czołowy reprezentant, wręcz wizytówka charakteryzowanego kompleksu leśnego. Niemniej jednak, nie jest to jedyna odmiana zwierzęca, która masyw może się poszczycić, jako jeden z nielicznych obszarów przyrodniczych – tak w Polsce, jak i bardzo często z …

Puszcza Białowieska dziś

To, w jaki sposób Puszcza Białowieska wyglądała kiedyś, a jak prezentuje się na dziś dzień to dwie zupełnie inne kwestie. Parę stuleci temu, w otoczeniu owego kompleksu leśnego znajdowała się cała masa innych puszczy. Teraz przylegają do niej zaledwie trzy inne masywy tej kategorii – Puszcza Ladzka, Świsłocka oraz Szerewska, z czego dwie ostatnie w …

Zwierzęta Puszczy Białowieskiej

Zgodnie z ostatnimi szczegółowymi badaniami realizowanymi przez przyrodników, w Puszczy Białowieskiej znajduje się aż sześćdziesiąt gatunków różnorodnych ssaków. Ogólnie, pod względem fauny, ten masyw uchodzi za jeden z najbardziej popularnych, bowiem najobfitszych. Musimy wiedzieć jednakże, że wyżej wymieniona liczba okazów zwierzęcych stanowi ponad siedemdziesiąt procent wszystkich gatunków występujących w zakresie fauny obszarów Polski niżowej. Ogólnie …

Puszcza Białowieska – grzybowa bioróżnorodność

Pierwsze skojarzenie z terminem geograficznym Puszcza Białowieska to z pewnością szerokie połacie terenów leśnych znajdujących na obszarach częściowo Polski i fragmentarycznie Białorusi. Niemniej jednak na tym masywie dominuje też szereg innych form „żywych”, do jakich niewątpliwie zaliczyć należy różnorodność i bogactwo roślinności, w tym grzybów. W Puszczy Białowieskiej jest cechą charakterystyczną ogromna rozmaitość, jeżeli chodzi …

Puszcza Białowieska – typowa flora

Tradycyjna, pierwotna flora Puszczy Białowieskiej składa się z bardzo mocno zróżnicowanej flory. Wśród popularnych gatunków roślinnych, wyszczególnić należy między innymi odmiany storczykowate. Do najpowszechniejszych zalicza się zwłaszcza storzan bezlistny Epipogium aphyllum. Dodatkowo, bardzo ciekawie prezentuje się ceniona przez badaczy przyrody – listera sercowata Listera ovata. Dodatkowo, charakteryzując Puszczę Białowieską, trzeba mieć na względzie roślinę zwaną …

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska wygląda dziś nieco inaczej niż kiedyś. Generalnie to jeden z największych polskich, ale też w dużej części należnych do Białorusi masywów leśnych Europy, który w przeszłości zespalał ze sobą kilka okolicznych terenów puszczowych. Jeżeli chodzi o dokładną charakterystykę współczesnych fragmentów omawianego obszaru, to należy wspomnieć, iż pod względem powierzchni, zdecydowanie najbardziej imponująca okazuje …