Puszcza Białowieska – jak powstawała?

Na samym początku obszary, które obecnie stanowią tereny Puszczy Białowieskiej prezentowały się jak coś między tajgą oraz tundrą. Miało to wprawdzie miejsce jakieś jedenaście tysięcy lat temu, a wiec pod koniec plejstocenu, a przed rozpoczęciem się ho locenu, jednakże to jak zmienił się charakteryzowany kompleks leśny na przestrzeni tych stuleci jest niesamowite. Więcej na temat …

Puszcza Białowieska – ukształtowanie terenu

Puszcza Białowieska to jeden z najbardziej imponujących kompleksów leśnych naszego kraju. Wprawdzie współdzielimy tenże masyw z Białorusinami, którzy posiadają większą powierzchnię charakteryzowanego obszaru przyrodniczego, jednakże tak czy inaczej, patrząc na walory historyczne oraz krajobrazowe chociażby wyłącznie „polskich” fragmentów Puszczy, zdecydowanie jest się czym wyróżniać. Omawiany teren w szczególności należy docenić za niesamowite drzewostany. We współczesnych …

Puszcza Białowieska z edukacyjnego punktu widzenia

Dzięki istnieniu Puszczy Białowieskiej jest możliwość w ogromnym stopniu rozwijania wiedzy współczesnej na temat ekologii lasów strefy umiarkowanej, której kompleks jakim jest charakteryzowany masyw jest niesamowicie istotnym elementem. Warto stwierdzić, iż w tym kontekście Puszcza i jej poszczególne obszary mają wartość wręcz unikatową. W konsekwencji tego przeprowadzane są systematycznie rozmaite rodzaje gruntownych analiz oraz specjalistyczne …

Puszcza Białowieska – zagrożenia

Niestety nawet chronione prawnie obiekty środowiskowe takie jak Puszcza Białowieska, są narażone non stop na wielorakie zagrożenia, które mogą spowodować, iż miejsca te przestaną mieć swe dotychczasowe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Jakie natomiast niebezpieczeństwa wiążą się bezpośrednio z obszarem Puszczy Białowieskiej? O tym bliżej w poniższych fragmentach. Puszcza Białowieska, a dokładniej znajdujące się na jej …

Dąb Bartny

Spośród szeregu różnorodnych rodzajów okazów drzewnych, jakie są typowymi gatunkami znajdującymi się na terenie Puszczy Białowieskiej warto wspomnieć nieco więcej o niesamowicie popularnym tam okazie, a dokładniej Dębie Bartnym, który stanowi wizytówkę charakteryzowanego kompleksu leśnego. Jest to nazewnictwo odnoszące się do pomnika przyrody, jakim jest dąb szypułkowy porastający tereny Białowieskiego Parku Narodowego. Dąb Bartny uchodzi …

Stare okazy drzewne Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej znajduje się cała masa rozmaitych rodzajów roślin. Flora, podobnie zresztą jak i fauna, okazują się tam niesamowicie obfite, a efektem tego są między innymi znajdujące się pod całkowitą ochroną prawną – wieloletnie okazy drzewne, które porastają wyłącznie w tym kompleksie leśnym. Nigdzie indziej nie spotkasz niesamowicie bujnych, prastarych drzew Puszczy Białowieskiej, jakie …

Projekty ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska stanowi na tyle wartościowe miejsce geograficzne, iż jest ono uznawane za jedno z najbardziej chronionych w całym kraju. W kampanie na ten cel zostało zaangażowanych szereg rozmaitych stowarzyszeń oraz organizacji o charakterze pozarządowym. Wśród nich wyszczególnić należy między innymi Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody, a także Pracownię na rzecz Wszystkich Istot czy też …

Puszcza Białowieska współcześnie

Oficjalnie Puszcza Białowieska zaczęła być uznawana za teren w pełni objęty ochroną prawną w końcówce minionego stulecia. Dokładniej rzecz biorąc, miało to miejsce w roku 1986. Wtedy to formalnie stwierdzono, iż kompleks ten stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu. Zabezpieczone ówcześnie wprowadzonymi przepisami zostały zatem grunty liczące dokładnie osiemset sześćdziesiąt kilometrów kwadratowych. Generalnie aż pięćdziesiąt procent całej …

Historia Puszczy Białowieskiej – XVI – XX wiek

Puszcza Białowieska przez wiele stuleci nie była pod ochroną prawną. Zmieniło się to prawdopodobnie, zgodnie z zapiskami na kartach historii, w piętnastym stuleciu. To wówczas zaczęto przywiązywać ogromną wagę do tego, aby maksymalnie jak to możliwe „zabezpieczać” owe kompleksy leśne. Co takiego na taki obrót spraw wpłynęło? Generalnie rzecz biorąc, dostrzeżono iż do Puszczy Białowieskiej …

Historia ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska istnieje od stuleci, niemniej jednak formalna ochrona prawna jej terenów nie zawsze była faktem. Oficjalnie, kompleks terenów leśnych należących fragmentarycznie do Polski i Białorusi, został objęty gruntowną ochroną prawdopodobnie w piętnastym wieku. Najpierw mówiono, iż w grę wchodzi nie tyle zabezpieczenie przyrodnicze, czyli koncentrowanie się na osłonieniu cennych walorów geograficznych tego miejsca, ale …