Jaki krajobraz w Puszczy Białowieskiej?

W Puszczy Białowieskiej jest wyjątkowo zróżnicowany krajobraz. Jeśli chodzi o polskie fragmenty charakteryzowanego obszaru przyrodniczego, to dominujące są zwłaszcza drzewostany z kategorii grądy subkontynentalne. Ponadto warto wspomnieć o tym, iż dominującym terenem całego masywu okazują się lasy liściaste oraz gleby brunatne. Występujące na dużych powierzchniach są również gleby płowe i gleby opadowo-glejowe. Niemniej jednak, mimo …

Dęby – najpopularniejsze drzewa Puszczy Białowieskiej

Do najbardziej charakterystycznych gatunków drzewnych występujących na terenie Puszczy Białowieskiej zaliczyć należy przede wszystkim dęby. Te okazy fauny omawianego kompleksu leśnego stanowią niemal jego wizytówkę. Należy wiedzieć, iż pierwszy dąb pojawił się w masywie jakieś dziewięć tysięcy lat temu. Miało to miejsce w okresie borealnym. Ze względu na to, że na fragmentach puszczańskich doszło do …

Puszcza Białowieska – gatunki flory

Zgodnie z danymi statystycznymi, na terenie Puszczy Białowieskiej znajduje się bardzo obfita i bujna flora. Gatunków drzewnych jest tam ponad 20. Z informacji pozyskanych w ostatnich latach niewątpliwie wynika, iż aż 26 odmian drzewnych stanowią gatunki, które porastają naturalnie. Warto wspomnieć, iż wśród wyżej wymienionych dwudziestu sześciu odmian drzew Puszczy Białowieskiej, aż dwadzieścia jeden gatunków …

Fauna Puszczy Białowieskiej – opis ogólny

Biorąc od uwagę zróżnicowanie terenu, rozmaitość walorów krajobrazowych, a także wartościowość środowiska naturalnego, Puszcza Białowieska uchodzi za jeden z najciekawszych kompleksów leśnych nie tylko w naszym kraju, ale generalnie na obszarze całego kontynentu europejskiego. Nieprzypadkowo bowiem właśnie ten masyw znalazł się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W szczególności Puszcza Białowieska wyróżnia się swoją niesamowicie obfitą …

Roślinność Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej znajduje się szeroki zakres roślinności. Drzewostany w postaci dębów, grądy subkontynentalny, olchy czy jesiony to tylko zaledwie część tego, co jest charakterystyczne dla opisywanego masywu. Wśród wartych wyróżnienia rodzajów gatunków roślinnych, należy także mieć na względzie rośliny naczyniowe. Występuje ich minimum ponad tysiąc różnorodnych odmian, zgodnie z tym, co prezentują najświeższe dane …

Puszcza Białowieska – charakterystyka klimatu

W kompleksie terenów leśnych, jakim jest polsko-białoruska Puszcza Białowieska, występuje kilka wydzielonych przez badaczy przyrody typów krajobrazów. Zanim jednak przejdziemy do charakterystyki poszczególnych stref klimatycznych, przekażemy kilka podstawowych danych odnoszących się do omawianego masywu. Zacznijmy od tego, że Puszcza Białowieska jest ulokowana w ścisłym dorzeczu dwóch rzek- Narwi, a także Bugu. Na powierzchni tego kompleksu …

Klasyfikacja lasów Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej od wielu stuleci wyróżnia się bardzo rozległy zakres kategorii drzew porastających tenże kompleks leśny. Takie kategoryzacje flory tamtejszego masywu miały miejsce jeszcze w czasach najdawniejszych, gdyż od samego początku swego funkcjonowania Puszcza obfituje w wielorakie okazy. Przybliżeniem kilku podstawowych odmian typowych dla tego miejsca zajmiemy się natomiast w poniższych fragmentach naszego poradnika. …

Drzewostany Puszczy Białowieskiej

Na terenie Puszczy Białowieskiej dostępnych jest szereg rozmaitych rodzajów drzew, w tym dostępne są na fragmentach charakteryzowanego tu kompleksu leśnego takie okazy, jakie nie występują nigdzie indziej, jeśli chodzi o całą Nizinę Środkowoeuropejską. Warto wspomnieć, iż niektóre z tych lasów są zachowane nawet w postaci pierwotnej. W Puszczy Białowieskiej za cechę charakterystyczną dla masywu uznać …

Dęby Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska jest to kompleks leśny, który słynie przede wszystkim z obfitości i rozmaitości dostępnych tam rozlicznych rodzajów gatunków drzewnych. Charakteryzując ten masyw geograficzny, nie można nie wspomnieć między innymi o typowych dla owych obszarów gatunkach dębów. Drzewa te są podstawowym okazem roślinnym omawianych przestrzeni geograficznych. Klastyczny dąb białowieski to niemal symbol rozpoznawczy, jeżeli chodzi …

Ludzka działalność na terenie Puszczy Białowieskiej

Kiedy doszło do ustąpienia okresu zlodowacenia i zakończyła się epoka lodowcowa, a miało to miejsce jakieś 8 – 10 tysięcy lat temu, Puszcza Białowieska zaczęła znacząco przeobrażać wygląd swych terenów. Otóż wtedy na jej dzisiejszych fragmentach pojawili się ludzie. Były to początkowo łowieckie plemiona, jakie cechował typowo wędrowny charakter. Przekraczały one ówczesne obszary Puszczy Białowieskiej, …